Լարվածության գլխացավ
Լարվածության գլխացավ

Լարվածության գլխացավը սովորաբար մեղմ և չափավոր ցավ է, որը հաճախ նկարագրվում է որպես գլխի շուրջ ​կիպ փաթաթած վիրակապի զգացում:

Կոկորդի ցավ
Կոկորդի ցավ
Թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոզ, գերակտիվ վահանաձև գեղձ)
Թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոզ, գերակտիվ վահանաձև գեղձ)