Վայոց Ձորի մարզ,
Վայքի 1

0281-24803

Առաջարկվող ծառայություններ առաջնային, մասնագիտացված, նեղ մասնագիտացված

Գուգլ-երթուղի Գրել բուժհիմնարկին
Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն

«Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն իրականացնում է. արտահիվանդոնոցային և հիվանդանոցային բուժօգնություն:

 

1. Արտահիվանդանոցային ծառայություն

Ընդգրկում է ինչպես առողջության առաջնային պահպանման, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բուժօգնություն: Ապահովում է հատուկ խմբերում ընդգրկված բնակչության անվճար դեղորայքային սպասարկումը: Բուժօգնությունն իրականացվում է անվճար:

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը կազմում է 14312 մարդ:

Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկան սպասարկում է Եղեգնաձորի տարածաշրջանի` Եղեգնաձոր քաղաքի, Գլաձոր, Վերնաշեն, Գետափ, Ագարակաձոր և Գնիշիկ գյուղական համայնքների բնակիչներին:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է Եղեգնաձոր քաղաքի Վայքի 1 հասցեում, իսկ գյուղերում գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Պոլիկլինիկայում իրականացվում է արյան, մեզի կլինիկական և բիոքիմիական հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրություն, ազգաբնակչության թերապևտիկ, մանկաբուժական, հոգեբուժական, էնդոկրինոլոգիական, գինեկոլոգիական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, բուժական ֆիզկուլտուրայի ծառայություններ,գործում է տուբերկուլոզի կաբինետ:

2010 թվականից ներ են դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության որակի բարելավման համակարգը:

2. Հիվանդանոցային ծառայություն

Իրականացնում է վիրաբուժական, թերապևտիկ-մանկաբուժական, մանկաբարձա-գինեկոլոգիական գործառույթներ, հիվանդանոցային բուժօգնություն է ցուցաբերում Եղեգնաձորի տարածաշրջանի ողջ ազգաբնակչությանը:

Հիվանդանոցի կազմում գործում է նաև արյան փոխներարկման բաժինը, որին կից իմունոֆերմենտ հետազոտության լաբորատորիան իրականացնում է Վայոց ձոր մարզի ազգաբնակչության ՄԻԱՎ-ի (ՍՊԻԴ), սեռավարակների, հորմոնների և այլն հետազոտություններ:

Հիվանդանոցում ծավալված է 45 մահճակալ:

Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 1133 հիվանդներ, իրականացվում է միջին թվով 225 ծննդալուծում: Իրականցվում են պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական, ակնաբուժական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական և մանկաբարձգինեկոլոգիական միջամտություններ:

Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնը իրականացնում է 2-րդ մակարդակի ծննդօգնություն, այսինքն` բարձր ռիսկի հղիների ծննդալուծում, քանի որ որակյալ կադրային ներուժը թույլ են տալիս պատշաճ մակարդակով կազմակերպել ինչպես մայրերի այնպես էլ նորածինների բուժօգնությունը և խնամքը ախտաբանական շեղումների դեպքում:

Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է ինչպես պետական պատվերի շրջանակներում, այնպես էլ համավճարի (անհետաձգելի վիճակների և գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում) սկզբունքով և վճարովի հիմունքներով:

 1. Առաջնային բժշկական օգնություն
  • բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  • մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա
  • մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա
  • ընտանեկան բժշկություն
 2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)
  • մանկաբարձական
  • գինեկոլոգիական
  • ընդհանուր վիրաբուժական
  • անեսթեզիոլոգիական
  • շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության
  • ախտաբանաանատոմիական
  • լաբորատոր-ախտորոշիչ
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ռենտգենաբանական
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ուլտրաձայնային
  • ֆիզիոթերապևտիկ
  • համաճարակաբանական
 3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • սրտաբանական
  • ներզատաբանական
  • տուբերկուլոզային
  • ներզատագինեկոլոգիական
  • քիթ-կոկորդ-ականջաբանական
Հեռախոս 1 0281-24803
Հեռախոս 2 տվյալ չկա
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք տվյալ չկա
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան