1. Առաջնային բժշկական օգնություն
    • բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
    • մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա
    • մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա
    • ընտանեկան բժշկություն
Հեռախոս 1 (0222) 72710
Հեռախոս 2 տվյալ չկա
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք տվյալ չկա
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան