Տավուշի մարզ,
Նալբանդյան փող. 1

(0263) 40313 , (094) 040464

Առաջարկվող ծառայություններ առաջնային, մասնագիտացված, նեղ մասնագիտացված

Գուգլ-երթուղի Գրել բուժհիմնարկին
Իջևանի բժշկական կենտրոն

Իջևանի բժշկական կենտրոնի գործունեության կարևորագույն նպատակն է. ապահովել Իջևան քաղաքի և տարածաշրջանի ազգաբնակչության բժշկական սպասարկման բարձր որակը` միջազգային չափանիշներին համապատասխան ախտորոշման և բուժման նորագույն մեթոդների կիրառմամբ:

 

Իջևանի բժշկական կենտրոնը հիմնանորոգվել և հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով, գույքով ու բժշկական նշանակության պարագաներով համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության ֆինանսական միջոցներով: Կենտրոնը վերաբացվել է 2010 թվականի ապրիլի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության ղեկավարի մասնակցությամբ:

 1. Առաջնային բժշկական օգնություն
  • բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  • ընտանեկան բժշկություն
 2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)
  • մանկաբուժական
  • մանկաբարձական
  • գինեկոլոգիական
  • ընդհանուր վիրաբուժական
  • անեսթեզիոլոգիական
  • լաբորատոր-ախտորոշիչ
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ռենտգենաբանական
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ֆլյուորոգրաֆիկ
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ուլտրաձայնային
 3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • վարակիչ հիվանդությունների
  • վնասվածքաբանական
Հեռախոս 1 (0263) 40313
Հեռախոս 2 տվյալ չկա
Բջջային 1 (094) 040464
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք տվյալ չկա
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան