Վայոց Ձորի մարզ,
Ձախափ

0287-21241

Առաջարկվող ծառայություններ առաջնային, մասնագիտացված

Գուգլ-երթուղի Գրել բուժհիմնարկին

«Ջերմուկի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ն իրականացնում է արտահիվանդոնոցային (պոլիկլինիկական) և հիվանդանոցային բուժօգնություն:

 

1. Արտահիվանդանոցային ծառայություն

Ընդգրկում է ինչպես առողջության առաջնային պահպանման, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բուժօգնություն: Ապահովում է հատուկ խմբերում ընդգրկված բնակչության անվճար դեղորայքային սպասարկումը:

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը կազմում է 6307 մարդ: «Ջերմուկի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկան սպասարկում է Ջերմուկի քաղաքային, Կեչուտի գյուղական և մասամբ Գնդեվազի համայնքի բնակիչներին:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է Ջերմուկ քաղաքի Ձախափ հասցեում: Պոլիկլինիկայում իրականացվում է արյան, մեզի կլինիկական և բիոքիմիական հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրություն, ազգաբնակչության թերապևտիկ, մանկաբուժական, էնդոկրինոլոգիական, գինեկոլոգիական ծառայություններ:

2010 թվականից ներ են դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության որակի բարելավման համակարգը:

2. Հիվանդանոցային ծառայություն

Իրականացնում է թերապևտիկ-մանկաբուժական գործառույթներ, հիվանդանոցային բուժօգնություն է ցուցաբերում հիմնականում Ջերմուկ քաղաքի, Կեչուտ գյուղի, մասամբ Գնդեվազ գյուղի ազգաբնակչությանը:

Հիվանդանոցում ծավալված է 5 մահճակալ: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է ինչպես պետական պատվերի շրջանակներում, այնպես էլ համավճարի (անհետաձգելի վիճակների և գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում) սկզբունքով և վճարովի հիմունքներով:

 1. Առաջնային բժշկական օգնություն
  • բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  • մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա
  • ընտանեկան բժշկություն
 2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)
  • մանկաբուժական
  • գինեկոլոգիական
  • լաբորատոր-ախտորոշիչ
  • ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ
Հեռախոս 1 0287-21241
Հեռախոս 2 տվյալ չկա
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք տվյալ չկա
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան