«Թիվ 16 Պոլիկլինիկա» ՓԲԸ սպասարկում է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կցագրված 17 727 մանկական և 15 627 մեծահասակ բնակչությանը:

 

Հեռախոս 1 (010) 240023
Հեռախոս 2 (010) 242091
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք տվյալ չկա
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան