«Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ տեղակայված է «Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ պոլիկլինիկական ծառայության մասնաշենքում:

 

Իրականացնում է հետևյալգործառույթները`

  • կամավոր սկզբունքով արյան և արյան բաղադրամասերի հավաքագրում հիվանդի հարզատներից և մերձավորներից, անհատույց կամավոր դոնորներից, փոխհատուցվող դոնորներից
  • դոնորի ընտրում, հաշվառում և վերջիններիս համակարգչային ռեգիստրի վարում,
  • հավաքագրված դոնորական արյան խմբային և ռեզուս պատկանելիության որոշում,
  • դոնորական արյան փորձանմուշների հետազոտում վարակների նկատմամբ (հեպատիտ B, C, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, սիֆիլիս, բրուցելյոզ)
  • արյան և արյան բաղադրամասերի ստացում, պաշարների պահպանում և պայմանագրային սկզբունքով տրամադրում բուժհաստատություններին
  • մարզային բուժհաստատություններին փոխներարկումային բուժօգնության բնագավառում խորհրդատվական օգնության ցուցաբերում, անհատույց կամավոր դոնորության քարոզչություն:
  1. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն
    • փոխներարկումային (տրանսֆուզիոլոգիական, պերֆուզոլոգիական)
Հեռախոս 1 (0284) 26054
Հեռախոս 2 տվյալ չկա
Բջջային 1 (091) 780116
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք տվյալ չկա
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram այցելել(091) 780116
Linkedin այցելել