Տաշիրի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ն սպասարկում է Տաշիր քաղաքն ու նախկին Տաշիրի 19 համայքներ` Սպասարկվող բնակչության թիվը՝ 19835 մարդ

 

Հեռախոս 1 (0254) 22116
Հեռախոս 2 (254) 22103
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք tashir-bk.fo.ru
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան