Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ,
Բաղրամյան փող. 26

(0231) 52578

Առաջարկվող ծառայություններ առաջնային, մասնագիտացված, նեղ մասնագիտացված

Գուգլ-երթուղի Գրել բուժհիմնարկին

«Վաղարշապատի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ն ՀՀ Արմավիրի մարզում գործող լավագույն բժշկական կազմակերպություններից է, որը որակյալ ամբուլատոր, ինչպես նաև դիսպանսերային բժշկական օգնություն է տրամադրում տարեկան հազարավոր երեխաների, դեռահսաների և մեծահասկների:

 

 1. Առաջնային բժշկական օգնություն
  • բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  • մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա
  • մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա
  • ընտանեկան բժշկություն
 2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • ընդհանուր վիրաբուժական
  • նյարդաբանական
  • հոգեբուժական
  • լաբորատոր-ախտորոշիչ
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ռենտգենաբանական
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ֆլյուորոգրաֆիկ
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ուլտրաձայնային
  • ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ
  • ներզննական (էնդոսկոպիական)
 3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • ուռուցքաբանական
  • ալերգոլոգիական
  • անընկալունաբանական (իմունոկանխարգելիչ)
  • սրտաբանական
  • ներզատաբանական
  • տուբերկուլոզային
  • վարակիչ հիվանդությունների
  • քիթ-կոկորդ-ականջաբանական
  • ակնաբանական
  • վնասվածքաբանական
  • թերապևտիկ ստոմատոլոգիական
  • վիրաբուժական ստոմատոլոգիական
  • կլինիկական դեղորայքային
Հեռախոս 1 (0231) 52578
Հեռախոս 2 (0231) 52669
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս (0231) 52578
Էլ. փոստ
Վեբկայք vagharshpolik.am
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան