Skip to main content

Բժշկագիտական նորություններ

Բժշկագիտական լրահոս, վերջին հետազոտական տվյալներ և բուժական նոր մեթոդների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն: