Լարվածության գլխացավ. ախտորոշում
Լարվածության գլխացավ. ախտորոշում

​Եթե ​​ունեք քրոնիկ կամ պարբերական գլխացավեր, ձեր բժիշկը կարող է անցկացնել ֆիզիկական և նյարդաբանական զննումներ, որից հետո կփորձի պարզել ձեր գլխացավի տեսակը և պատճառը՝ օգտագործելով հետևյալ մոտեցումները:

Առիթմիա. ախտանիշներ
Առիթմիա. ախտանիշներ
Խպիպ. ախտանիշներ
Խպիպ. ախտանիշներ