Լաբ թեստեր

Հելիկոբակտեր պիլորի IgG հակամարմիններ

HB IgG

Միջազգային անվանում (հապավում). Helicobacter pylori IgG (HB IgG)

Նկարագրություն

Հելիկոբակտեր պիլորիի (H. pylori) նկատմամբ IgG դասի հակամարմինների (HB IgG) հայտնաբերման թեստը նույն մանրէով վարակվածությունը հաստատող մարկեր է:

H. pylori–ի դեմ հակամարմինները սկսում են արտադրվել բակտերիայից վարակվելուց 3-4 շաբաթ անց: Այս հակամարմինների բարձր մակարդակը կարող է պահպանվել բակտերիայի ոչնչացումից որոշ ժամանակի ընթացքում:

H. pylori-ն գրամբացասական պարուաձև բակտերա է: Բակտերիալ բջիջը շրջապատված է գելային շերտով՝ գլիկոկալիկսով, որը բակտերիան պաշտպանում է ստամոքսահյութի աղաթթվի ազդեցությունից: Այս բակտերիան զգայուն է բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ, սակայն երկար ժամանակի ընթացքում պահպանվում է խոնավ միջավայրերում:

Հայաստանում բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը վարակված է H. pylori բակտերիայով, սակայն միայն 10-ից մեկի մոտ է վարակն առաջացնում որևէ հիվանդություն: Վարակվածների 90%-ի մոտ H. pylori-ն ամբողջ կյանքի ընթացքում որևէ խնդիր չի առաջացնում:

H. pylori-ով վարակումն ընթանում է սննդային, կղանք-բերանային (ֆեկալ-օրալ) և կենցաղային ճանապարհներով:

Ներկայում H. pylori-ն երկրագնդում ամենատարածված վարակներից է: Այս բակտերիայի հետ են կապում այնպիսի հիվանդությունների զարգացումը, ինչպիսիք են քրոնիկ գաստրիտը, ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու (պեպտիկ) խոցային հիվանդությունները: Ստամոքսի լորձաթաղանթի վնասումը պայմանավորված է միկրոօրգանիզմի ինչպես ուղղակի, այնպես էլ H. pylori-ի ագրեսիայի գործոնների ազդեցություններով:

H. pylori-ն օժտված է կլոնավորման և ստամոքսի լորձաթաղանթում կայուն պահպանվելու հատկություններով: Բակտերիայի ախտածին գործոնները ներառում են՝ ֆերմենտներ (ուրեազ, ֆոսֆոլիպազ, պրոտեազ, գամա-գլյուտամիլտրանսֆերազ), A ցիտոտոքսին (VacA), հեմոլիզին (RibA), ջերմային շոկի սպիտակուցներ և լիպոպոլիսախարիդ: Բակտերիալ ֆոսֆոլիպազը վնասում է էպիթելոցիտների թաղանթը, որի շնորհիվ միկրոօրգանիզմը կպչում է էպիթելի մակերևույթին և թափանցում դեպի բջիջ: Ուրազների և ախտածին մյուս ֆերմենտների ազդեցությամբ վնասվում է լորձաթաղանթը, խթանվում են բորբոքային գործընթացները և ցիտոկինինների, թթվածնի ռադիկալների, ազոտի օքսիդի արտադրությունը: Լիպոպոլիսախարիդային հակածինն իր կառուցվածքով նման է արյան հակածնային խմբին (ըստ Լյուիսի համակարգի) և մարդու ստամոքսային էպիթելի բջիջներին, որի պատճառով հնարավոր է ստամոքսի լորձաթաղանթի էպիթելի նկատմամբ աուտոհակամարմինների առաջացում և ատրոֆիկ աուտոիմուն գաստրիտի զարգացում: Ուրեազների մակերեսային տեղակայումը բակտերիային թույլ է տալիս խուսափել հակամարմինների ազդեցությունից, քանի որ ուրեազա-հակամարմին կոմպլեքսն անմիջապես հեռացվում է դեպի մակերևույթ: Լիպիդների պերօքսիդային օքսիդացման խթանման և ազատ ռադիկալների մակարդակի աճի ազդեցությամբ բարձրանում է կանցերոգենեզի (քաղցկեղացման) հավանականությունը:

Ստոմոքսի լորձաթաղանթում H. pylori-ի տարածումն ընթանում է մակերեսային անտրալ գաստրիտի (ստամոքսի բորբոքում) և դուոդենիտի (տասներկումատնյա աղու բորբոքում) զարգացմամբ, որը հանգեցնում է գաստրինի մակարդակի բարձրացման և սոմատոստատինի արտադրության խթանման, որոնք էլ իրենց հերթին՝ աղաթթվի արտադրության ավելացման: Ավելցուկային աղաթթուն նպաստում է դուոդենիտի և ստամոքսային մետապլազիաների հարաճուն զարգացմանը, որոնք էլ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում H. pylori-ի հետագա տարածման համար:

Հետագայում, հատկապես լրացուցիչ ռիսկի գործոնների առկայության պայմաններում (ժառանգական նախատրամադրվածություն, արյան I խումբ, ծխախոտի օգտագործում, խոց առաջացնող (ուլցերոգեն) դեղերի ընդունում, հաճախակի սթրեսներ, սննդակարգի խանգարումներ) լորձաթաղանթի մետապլազիայի ենթարկված տեղամասերում ի հայտ են գալիս պեպտիկ խոցեր:

1995 թ. Քաղցկեղի հետազոտման միջազգային ասոցիացիան (IARC) H. pylori-ն ճանաչել է որպես բացարձակ քաղկեղածին գործոն և ստամոքսի քաղցկեղների կարևորագույն պատճառներից մեկը (MALToma - Mucosa Associated Lymphoid Tissue lymphoma, ադենոկարցինոմա): Համաճարակաբանական հետազոտություններով հայտնաբերվել է նաև H. pylori-ով ավելի հաճախ վարակում ոչ խոցային ստամոքսի խանգարմամբ (դիսպեպսիա) և գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուք հիվանդությամբ (ԳԷՌՀ) մարդկանց մոտ: H. pylori-ով վարակված անձանց մոտ ոչ խոցային դիսպեպսիայի և ԳԷՌՀ ռիսկի գործոններից են ստամոքսային մոտորիկայի, սեկրեցիայի խանգարումները, ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու լորձաթաղանթների ընդերային զգայունության և պաշտպանական պատնեշի թափանցիության բարձրացումը, ինչպես նաև բորբոքմանն ուղեկցող ցիտոկինինների մակարդակի աճը:

H. pylori-ով վարակված և խոցային հիվանդությամբ տառապող հիվանդների մոտ այս միկրոօրգանիզմի ոչնչացումը թույլ է տալիս դադարեցնել հակասեկրետորային դեղամիջոցների ընդունումը:

H. pylori-ի լաբորատոր ախտորոշման ռիսկի խմբերը ներկայացված են ստորև:

ԻրավիճակՊատճառ
Ընտանիքում կամ նույն տանը բնակվողների շրջանում վարակի դեպքերՎարակի կոնտակտային-կենցաղային փոխանցում, H. pylori վարակը բարձրացնում է ստամոքսի քաղցկեղի ռիսկը:
Խոցային հիվանդությունH. pylori-ի ոչնչացումը թույլ է տալիս դադարեցնել հակասեկրետորային դեղերի ընդունումը և նվազեցնել ստամոքսի քաղցկեղի զարգացման ռիսկը

Ցուցումներ

 • ստամոքսի և (կամ) տասներկումատնյա աղու (պեպտիկ) խոցային հիվանդություն
 • ոչ խոցային դիսպեպսիա
 • ԳԷՌՀ
 • ատրոֆիկ գաստրիտ
 • մոտ հարազատների մոտ ստամոքսի քաղցկեղային հիվանդություն
 • ընտանիքի անդամների կամ մոտ հարազատների մոտ առաջնակի հայտնաբերված հելիոբակտերային վարակ
 • կանխարգելիչ հետազոտություն՝ ստամոքսի խոցի կամ քաղցկեղի նկատմամբ ռիսկի խմբեր հայտնաբերելիս
 • էրադիկացիոն բուժման արդյունավետության գնահատում
 • ինվազիվ ախտորոշիչ մեթոդների իրականացման անհնարինություն (օրինակ՝ գաստրոդուոդենոսկոպիա)

Կենսանմուշ

HB IgG թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Հետազոտությանը հատուկ նախապատրաստվելու կարիք չկա:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

Մ/մլ (միավոր/միլիլիտր)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

 • բացասական՝ 0-20 Մ/մլ
 • կասկածելի՝ 20-40 (պետք է թեստը կրկնել)
 • դրական ≥ 40,0 Մ/մլ

Արդյունքների մեկնաբանություն

HP IgG դրական պատասխան

 • H. pylori վարակ (խոցային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկ կամ խոցային հիվանդություն, ստամոքսի քաղցկեղի զարգացման բարձր ռիսկ)
 • բուժված H. pylori վարակ. հակամարմինների աստիճանաբար անհետացման շրջան (անհրաժեշտ է ընթացքը հսկել կրկնակի հետազոտություններով)

HP IgG բացասական պատասխան

 • H. pylori վարակ չի հայտնաբերվել (խոցային հիվանդության զարգացման ցածր ռիսկ, սակայն խոցային հիվանդությունը չի բացառվում)
 • H. pylori-ով վարակվելուց հետո առաջին 3-4 շաբաթների ժամանակաշրջան

Հոդվածը տեղադրվել է՝ 14-04-2018 վերանայվել է՝ 05-06-2023

Հեղինակ

Հեղինակային բոլոր իրավունքները պատկանում են Մեդեքսին։

Ձեզ ներկայացված է մասնագիտական բնույթի նյութ: Հոդվածն ունի նաև ընդհանուր տեղեկատվական նշանակություն, սակայն, եթե դուք բժիշկ չեք, խիստ ցանկալի է որոշումներ կայացնել միայն ձեր բժշկի հետ միասին:

Մեդեքս-հեղինակների մասին
Մեր կայքի հոդվածները պատրաստվում են տարբեր ոլորտների փորձառու բժիշկների և առողջապահության մասնագետների կողմից՝ օգտագործելով բժշկագիտության վերջին տվյալները և լավագույն փորձը: